25 Iul In Expozitii By

Culoare și muzicalitate

Printre  pictorii  autodidacţi  din Cluj-Napoca —cei care au nu numai vocaţie, dar şi conştiinţa rostului şi capacitatea de dăruire, de „ardere”, a artistului —, Caty Zoltan s-a impus încă de la debutul ei în saloanele de iarnă ale medicilor prin originalitatea şi calităţile picturale ale portretelor sale, în care se recunoştea influenţa lecţiilor îndelungate luate de la maestrul Alexandru Mohi. Cele două expoziţii din acest an ale pictoriţei – în primăvara la Galeriile Bibliotecii centrale universitare, iar acum la Galeriile „Filo” —dovedesc, mai cu seamă a doua, tot mai pronunţată eliberare de model şi stilistică cubistoconstructivista, ca şi, fapt poate şi mai important, de cromatica anterioară. Revelaţia au produs-o nu portretele, ci peisajele, care dovedesc curajul
pictoriţei de a depăşi un gen care părea să nu mai aibă taine pentru ea, pentru a căuta mai în adâncul propriului său eu, într-o veritabilă aventură artistică, al cărei punct este memoria afectivă, capabilă de a reconstitui sau inventa peisajul potrivit legilor
viziunii sale. De altfel şi portretele sale au ca punct de plecare, cel mai adesea, nu modelul concret, ci un simbol sau o metaforă, ori un personaj literar,

 cum este admirabila „Vitoria Lipan” sau bătrâna moaţă din expoziţia de la „Filo”. Dar peisajele îi oferă un şi mai larg câmp de exprimare a modului său de a vedea lumea, de a medita asupra unor teme filosofico-morale. Soliditatea şi ritmul compoziţiei cromatice în ciclul de ape (dialogul cer-apă-vegetaţie), în lucrările cu case, dealuri, căpiţe şi orizonturi care se deschid spre un mai departe, în celelalte peisaje, evitând „pitorescul” spre a medita asupra lumii prin raporturile dintre elementele primare amintite şi om, conferă lucrărilor calităţi deosebite. Fără a intra în detalii stilistice (jocul simetriilor şi opoziţiilor, funcţia emoţională şi simbolică a diagonalelor şi orizontalelor, ritmul „muzical” al tuşelor, raporturile dintre albastru şi verde, dintre culorile reci dominante şi petele calde, utilizarea perspectivei înalte etc.), vom atrage atenţia în încheiere asupra noii etape cromatice pe care o anunţă doua lucrări în alburi şi griuri —semn al definitivei eliberări de propriile constrângeri, al consolidării funcţiei muzicalităţii şi meditaţiei interioare în elaborarea lucrărilor.

ILIE CALIAN
Super User

Nullam vel mi in eros venenatis commodo. Morbi quis sem at elit porttitor condimentum nec id risus. Mauris dictum luctus sodales.